جزوه ها

پروژه ی محاسبه ی دستی روشنایی

لامپ

محاسبه ی دستی روشنایی ساختمان بدون نیاز به نرم افزار: این پروژه بدرد بچه های رشته ی مهندسی برق و مهندسی تاسیسات میخورده که بدون نیاز هیچ نرم افزاری میتونید میزان لوکس روشنایی هر مکانیو بدست بیارید.

ادامه نوشته »